AIS

Dtac

True Move
 
 

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ  เท่านั้น ห้ามมิให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต
วิธีการตั้งค่าเครื่อง GPRS for เครือข่าย AIS
เข้าเมนู > เลือกหัวข้อ บริการหรือบริการเครือข่าย จากนั้นให้ทำการเลือก รายการบัญชีข้อมูล หรือ บัญชีเชื่อมต่อ แล้วเลือกไปที่ “GPRS”. เลือกเข้าไปแก้ไข บัญชีที่ 1.และ 2 ตามลำดับ และทำการตั้งค่า รายการบัญชีข้อมูล หรือ บัญชีเชื่อมต่อ โดยตั้งค่าให้ตรงกับเครือข่ายหรือซิมที่ใช้งาน ตามรายละเอียดด้านล่าง


สำหรับเครือข่ายหรือซิม AIS
รายการบัญชีข้อมูล หรือ บัญชีเชื่อมต่อที่ 1. > ให้ทำการตั้ง ชื่อบัญชี (Account name) พิมพ์คำว่า AIS INTERNET > APN พิมพ์คำว่า internet > ชื่อผู้ใช้: ไม่มี > รหัสผ่าน: ไม่มี > รูปแบบการรับรอง : ปกติ หรือ ทั่วไป
รายการบัญชีข้อมูล หรือ บัญชีเชื่อมต่อที่ 2. > ให้ทำการตั้ง ชื่อบัญชี (Account name) พิมพ์คำว่า AIS MMS > APN พิมพ์คำว่า multimedia > ชื่อผู้ใช้: ไม่มี > รหัสผ่าน: ไม่มี > รูปแบบการรับรอง : ปกติ หรือ ทั่วไป

หลังจากดำเนินการตั้งค่ารายการบัญชีข้อมูล หรือ บัญชีเชื่อมต่อแล้ว จะยังไม่สามารถใช้งานได้ ต้องไปทำการตั้งค่า ในแต่ละ ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม คือ  ถ้าเป็น GPRS หรือ Internet ดำเนินการ ดังนี้
1. เข้าที่เมนู บริการ หรือ Services > เลือก หัวข้อ “WAP”
2. เลือก การตั้งค่า (Setting)
3. เลือก “แก้ไขโพรไฟล์”
4. เลือก ซิมให้ตรงกับซิมที่ใส่ หรือที่จะใช้งาน

ถ้าพบว่าในตัวเครื่องมีการตั้งค่าไว้อยู่แล้ว ก็ทำการ เลือกใช้งาน ให้ตรงกับซิมหรือเครือข่ายที่ใช้งาน แต่ให้เข้าไปทำการแก้ไข โดยเข้าไปที่ “แก้ไขไฟล์ตั้งค่า. แล้วเลือกที่หัวข้อที่ 3 “ข้อมูลหมายเลขประจำตัว” กดเข้าไป แล้วเลือก GPRS แล้วทำการเลือกรายการบัญชีข้อมูล หรือ บัญชีเชื่อมต่อให้ตรงกับเครือข่ายที่ใช้อยู่
แต่ถ้าไม่พบ โพรไฟล์ (Profile) ต้องทำการตั้งค่าเพิ่มเติมในส่วนของการใช้งาน GPRS หรือ Internet ดังนี้
  1. -  ออกหน้าเมนูหลัก > เข้าเมนูบริการ หรือServices ->เลือกหัวข้อ WAP > เลือก การตั้งค่า หรือ Setting >เลือกที่ แก้ไขไฟล์ตั้งค่า >เลือก ซิม ที่จะใช้งาน>เลือกไฟล์ตั้งค่าที่ว่างอยู่>ตั้งค่าตาม รายละเอียด (ขึ้นอยู่กับซิมหรือเครือข่ายที่ลูกค้าใช้งาน)

สำหรับ AIS
เลือก เปลี่ยนชื่อไฟล์ตั้งค่า (Rename Profile): AIS INTERNET >หน้าแรกโฮมเพจ (Homepage): http://wap.mobilelife.co.th ข้อมูลหมายเลขประจำตัว (Data Account) : AIS INTERNET >ประเภทการเชื่อมต่อ (Connection Type) : WAP ใส่เลขชุด IP คือ 203.170.229.034 ไม่ต่องใส่ Port > ข้อมูลผู้ใช้ (User Name) :ไม่มี >รหัสผ่าน (Password) : ไม่มี